Samverkan med kompromisser

Sitter här på morgonen och förbereder mig inför vår månatliga träff med regionens chefer och kommunernas chefer inom socialtjänsten. Vi har dessa möten en gång/månad. Väldigt viktigt att träffas.

Det blir allt tydligare att kommunerna runt om i landet har olika förutsättningar att klara sitt uppdrag. Befolkningsminskning, krympande ekonomi och svårigheter att tillsätta vakanta tjänster gör att behovet av att samverka i en region blir allt större.

Frågan är då hur man ska samverka när förutsättningarna är så olika? Svaret blir kompromisser. Och faktiskt också en ekonomisk fördelning där större kommuner får ta ett större ansvar för regionens, och därmed också alla kommuners, utveckling genom större insatser i gemensamma projekt.

För ska en region utvecklas krävs det att alla kommuner har bra förutsättningar att lyckas i sina uppdrag, först då får vi en stark region för alla medborgare!

Kommentarer inaktiverade.