Relationscentrerad välfärd

Vi har under de senaste åren pratat om och jobbat mycket med att arbeta med individens behov i centrum och med en personcentrerad vård. Vid sidan av dessa begrepp kommer vi nu också att prata  mer och mer om det relationscentrerade arbetssättet.

Genom att organisera, strukturera och systematisera skapar vi förutsättningar för trygghet. Vi vill ha tydlighet och ordning och reda. Men, en organisation har inga känslor. En struktur känner ingen empati och ett system reglerar bara det som det är byggt för.  Men hur får man då ut det organiska ur organisationen? Hur får man in känslan i strukturen? Hur hanterar man  etiken i systematiken?

Skottland visar väg.

Vid FSS-styrelsens studiebesök hos Social Work Scotland fick vi veta mer om innebörden av att arbeta relationscentrerat. Genom arbetssättet med ”named person”, eller en namngiven kontaktperson/trygghetsperson som vi kanske kan kalla det, så skapas en långsiktig och trygg relation. Genom att arbeta med ”lead professional” så görs det tydligt vem som har huvudansvaret för att insatser ges och koordineras. Det här arbetssättet används, som tidigare nämnts, främst omkring arbetet med barn och unga. Nu finns tankar och idéer om att tillämpa det här även inom andra områden.

I sin redovisning av hur man arbetat med utvecklingen av boende för äldre upplevde jag att Joanna MacDonald (bilden) visade hur man också lyckats få in äkta engagemang och delaktighet i utvecklingsarbetet i Highlands-distriktet. Det gäller från såväl medarbetare, närsamhället, anhöriga som boende.  Vi hoppas nu få se Joanna och kanske några av hennes kollegor som en inspirerande föredragshållare vid nästa årsmöte i FSS Gävle-Dala distriktet.  Vi hoppas också att de till dess har tagit arbetet med den mer relationsorienterade välfärden ytterligare några steg framåt. Läs mer om Social Work Scotland: http://www.socialworkscotland.org/

 

Kommentera