Regionarbetet

(Från 2014-03-07)
Att skapa aktiva regioner kräver engagemang från alla medlemmar i FSS, då blir vi starkare och kan än tydligare bli en röst i den socialpolitiska debatten.

Regionarbetet inom FSS är inte helt enkelt. Oftast ganska svårt att skapa engagemang på hemmaplan. Aktiva regioner är dock en mycket viktigt fråga för styrelsen i FSS. Nationellt driver riksstyrelsen många frågor och blir ofta tillfrågade att tycka till i olika sammanhang. För att ha väl underbyggda synpunkter och förslag kräver det att styrelsemedlemmarna centralt är väl pålästa och insatta i frågorna. För att bli det krävs det att vi också lyssnar på våra medlemmar ute i regionerna, det är trots allt där en otrolig kunskap finns om våra frågor.

Självklart vill vi att alla kommer till socialchefsdagarna varje år, men vi vill också slå ett slag för att regionerna, mellan de årliga socialchefsdagarna, är aktiva och syns. Då blir FSS starka och kan ytterligare bli en faktor i den socialpolitiska debatten.

Min uppmaning blir således; engagera er i era regioner, se till så att vi har levande regioner där FSS syns, hörs och spelar roll!

Kommentarer inaktiverade.