Reflektioner från en stolt socialchef

Vi socialchefer har förmånen att arbeta i organisationer med de mest anpassningsbenägna och lojala ledare och medarbetare.

Trots statens pålagor på kommunen, trots en stor personalomsättning och trots svårigheten att prognostisera framtiden så känner medarbetare en stolthet för det fantastiska arbete som trots allt blir resultatet i de flesta kommuner.

I fredags eftermiddag fick jag och andra berörda medarbetare och kollegor i Sollentuna kommun en inbjudan från enhetschefen för flyktingstöd. En inbjudan som bidrar till att man kan ta helg med gott samvete.

Vi vill uppmärksamma att vi lyckats bosätta alla våra anvisningar från Migrationsverket i år! Välkomna på fika den 21 december kl. 12.30.

Vi är så glada för det fina jobb som alla gjort, så att vi har kunnat genomföra vårt uppdrag på bästa sätt. Vi har haft en jättebra samverkan med alla parter såväl inom som utom kommunen, som resulterat i ett fint mottagande för våra nya kommuninnevånare.”

Stort tack till det fantastiska engagemang som socialtjänsten präglas av!

Kommentera