Psykiska olikheter – lika rättigheter

(Från 2014-05-22)
Hur stödjer vi de ideella krafterna?

Förra veckan träffade jag två entusiastiska kvinnor som arbetar med Hjärnkoll i Norrbotten för att påverka negativa attityder mot människor med psykisk ohälsa och sjukdom. Runt om i Sverige finns hundratals ambassadörer som aktivt arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

De arbetar på ideell basis med stöd av den nationella kampanjen Hjärnkoll. Sista december 2014 upphör kampanjen Hjärnkoll. Men många av ambassadörerna kommer att fortsätta sitt arbete. Sånt imponerar! Detta är en framtidsfråga. Vi i socialtjänsten måste hitta hållbara former för att stödja de lokala ideella krafterna, sånt kommer det att behövas mycket av framöver!

Kommentarer inaktiverade.