Plötsligt händer det!

Tilliten till att vi lever i ett solidariskt samhälle steg några punkter i början på förra veckan. Då tillkännagav regeringen att man vill rätta till något av det som har blivit fel i tillämpningen av bestämmelserna omkring  personlig assistans enligt LSS. Ibland får man svar på tal omedelbart. Plötsligt händer det.

Ofta händer inget…

Regeringens initiativ till förändring är bra och visar på förståelse och vilja att göra något åt problemet. I sådana här situationer, när man snabbt ska rätta till något, uppstår ofta nya problem. Men det får man ha överseende med, signalen är viktig! Det ger utsatta människor hopp.

På många fronter händer ofta inget på lång tid. Även om orättvisor och problem är uppenbara. Det tar tid att ändra på beteenden. Särskilt beteende som är en del av vår kultur och struktur. Ofta är också fördelning och utövning av makt av betydelse. Områden där det händer för lite är bl.a. integrationen och möjligheten för dem som flytt hit att få plats på arbetsmarknaden och så är det jämställdheten mellan män och kvinnor som också behöver förbättras.

Det finns hopp!

Det känns ändå hoppfullt med den revolution som Metoo-rörelsen innebär för att synliggöra, och därmed också på sikt få bort, de sexuella trakasserierna av kvinnor som förekommer på bl.a. arbetsplatser. Plötsligt händer det!

Även om känslan av fasa och förskräckelse infinner sig när det står klar att såväl den gemytlige programledaren, den firade komikern som den älskade och respekterade journalisten m.fl. utpekas som våldtäktsmän, blottare och mobbare så är medkänslan med de drabbade som kommer över mig. Hur har det här kunnat få pågå? Den solidaritet som visas i Metoo rörelsen, har möjliggjort ett synliggörande och jag är övertygad om att det kommer att ha stor betydelse för en ökad jämställdhet i vårt samhälle. Plötsligt händer det!

Stegvis och språngvis

Metoo-rörelsen visar att utvecklingen ibland, efter att ha tagit små och omärkbara steg framåt, plötsligt kan ta ett stort språng. I det här fallet så har digitaliseringens möjligheter och sociala medier använts på ett framgångsrikt sätt.

Det är inte utan att jag blir både nyfiken och spänd på var nästa språng kan komma att ske?

Ett sätt att försöka få reda på det inom den kommunala världen är att vara med och försöka bli utsedd till årets e-hälsokommun vid Vitalismässan i april nästa år.

För dem som är med och aspirerar på äran att bli utsedd och de 50 000 kr som är prissumman väntar en ansökningsprocess som är både lärorik och utvecklande.  Kanske din kommun ska vara med? För vem vet, plötsligt händer det!

Kommentarer inaktiverade.