Peer learning visit

Under förra veckan hade Östersunds kommun och Vård- och omsorgsförvaltningen besök från Mechelen, Belgien. Det var min kollega Wendy Absillis som på ett så kallat ”peer learning visit” besökte vår verksamhet under tre dagar. Fokus under besöket låg på äldreomsorg och i synnerhet användandet av ny teknik. Dessutom berättade vi om vårt pågående arbete mot en ”hälsofrämjande kommun med medborgarens och medarbetarens fokus”.

Först en kort bakgrund: Wendys och mina vägar korsades för första gången för ett par år sedan då vi båda hade fått förtroendet att ingå i European Social Networks arbetsgrupp (Ageing and Care) som på EU-kommissionens uppdrag tittat på några kvalitetskritiska områden inom äldreomsorgen i Europa. Arbetsgruppen har nu avslutat sitt arbete med att ta fram goda exempel inom följande fyra områden:

  • Samarbete mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård
  • Rehabilitering
  • Arbetskraftsförsörjning
  • Anhörigstöd

För ett år sedan var hela arbetsgruppen i Mechelen på arbetsmöte/studiebesök och redan då konstaterade Wendy och undertecknad att ett besök i Östersund också skulle genomföras. För att hålla kostnaderna nere använde vi oss av möjligheten som European Social Network (ESN) erbjuder via ”peer learning visits” där ESN (som i sin tur finansierias av EU-kommissionen) står för rese- och logikostnader.

Som säkert många av er upplevt tidigare finns det ett stort värde i att få se andra verksamheter men det är i mina ögon minst lika nyttigt att beskriva den egna verksamheten för en besökare. Du behöver då stanna upp en extra gång och fundera varför vi gör som vi gör. Dessutom brukar alltid besöket leda till att ett antal viktiga frågor ställs som inte sällan kan leda till en förändrad bild/syn på den egna organisationens val av arbets- och/eller förhållningssätt.

Utbytet med Mechelen i Belgien var inget undantag. Här hemma har vi t.ex. fått med oss nya perspektiv på hur vi kan eller inte bör utforma våra framtida särskilda boenden. I Mechelen bygger man betydligt mer ”minimalistiskt” än i Östersund och skapar sina grönområden på husets takterrass. Wendy förundrades över storleken på våra lägenheter och inte minst att våra boenden hade så få lägenheter (20–50 boende per hus i Östersund). I Mechelen rymmer varje särskilt boende mellan 150 och 300 boende…

Jag fick också en bekräftelse på att vårt arbete med att använda digitaliseringens möjligheter inom äldreomsorgen – i ett europeiskt perspektiv – ligger hyfsat långt fram.

Avslutningsvis konstaterade vi båda att framtiden behöver mötas med ännu mer av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete om vi ska få skattekronorna att räcka till. Återkommer om våra tankar och vårt arbete inom detta område i nästa blogg.

Men jag avslutar denna blogg med att konstatera att vi har mycket att lära av varandra och det handlar både om inrikes och utrikes utbyte. I det senare fallet kan dessutom ESN agera stöttande finansiär. Min rekommendation är att använda er av den möjligheten.

Kommentera