Påverkansarbetet pågår under pandemin

ORDFÖRANDE HAR ORDET 20 APRIL 2021: Våren har kommit Värmland och på min promenad häromdagen hade jag sällskap av sädesärla och forsärla. Några vitsippor hade också vågat sig upp med korta stjälkar, det har varit kallt här tills alldeles nyss. Ett par skrakar visade också upp sig och forsen jag gick längs med dånade och virvlade. Kattens avkammade päls hängs ut vid fågelbordet och blir sen en skön madrass för några fågelungar att ligga på. En underbar tid.

Coronaviruset är kvar men nu ringlar köerna långa till alla vaccinationscentraler. Kanske kan man skymta ett ljus i tunneln, att vi kan ses snart igen, på riktigt …

Förstudie om förebyggande arbete från Vårdanalys

I FSS rullar vårt påverkansarbete på, även om möten sker på distans. Vi är en efterfrågad förening vad gäller att komma med inspel och åsikter i olika pågående processer. I dagarna har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys hört av sig, eftersom de påbörjat en förstudie om förebyggande arbete i socialtjänsten.

Förstudien inleds med anledning av det som skrivs i utredningen Framtidens socialtjänsts delbetänkande om att socialtjänstens förbyggande arbete utgör en liten andel av socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Samtidigt behöver det förebyggande arbetet prioriteras och nya arbetssätt utvecklas.

Kom med inspel, men skynda dig!

Det finns ingen nationell statistik som visar omfattningen av socialtjänstens förebyggande arbete. I Socialstyrelsens årliga lägesrapporter redovisas ”övriga öppna insatser” inom individ- och familjeomsorgen. Det är insatser som ges utan individuellt beslut och utan krav på inskrivning. Under åren 2014–2018 uppgick dessa insatser till omkring 5 procent av kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen.

Nu har alltså Vårdanalys inlett en förstudie om förebyggande arbete i socialtjänsten, med inriktning mot barn och unga.

Inspel är välkomna! Men tiden är kort, senast 26 april behöver du höra av dig, så ta direktkontakt med mig för att lämna dina synpunkter.

Samsjuklighetsutredningen

Ett annat stort och viktigt arbete som pågår är Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08) som leds av Anders Printz. Den 30 november ska utredningen överlämnas till regeringen. En av mina kollegor har haft god insyn i det pågående arbetet och kan konstatera att den sker i stor delaktighet med den berörda målgruppen.

Att personer med både psykisk ohälsa och en missbruksproblematik ofta kommer i kläm i vården, och att det finns omfattande brister i samverkan mellan regionerna och kommunerna, det vet vi. Kanhända kommer mer ingripande åtgärder på förslag så att målgruppen kan få en sammanhållen vård. När utredningen kommer ut på remiss kan finns det goda möjligheter att lämna synpunkter.

Det känns bra att påverkansarbetet inom de sociala frågorna inte står stilla även om vi har en pågående pandemi.

På återhörande
Monica Persson, ordförande FSS

Kommentarer inaktiverade.