Yttranden 2019

FSS synpunkter den 31 oktober på regeringens forskningspolitik.

FSS synpunkter den 27 juni på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (Dnr 4.1 – 640/2019)

FSS yttrande den 11 juni över Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss angående ungdomsövervakning.

FSS synpunkter den 2 april angående en egen lagstiftning för äldreomsorgen, med anledning av översynen av socialtjänstlagen.