Yttranden 2018

FSS skrivelse den 20 april till statsrådet Lena Hallengren angående förlängd utredningstid för översyn av socialtjänstlagen.

FSS yttrande den 17 april över Socialdepartementets betänkande Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101). Del 2

FSS yttrande den 5 april över Socialdepartementets betänkande Alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113)

FSS yttrande den 31 mars över Socialstyrelsens förslag till Behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten

FSS remissvar den 5 mars till Statens institutionsstyrelse angående Kvalitetssäkring av HVB (SiS-remiss 16512)

FSS yttrande den 19 februari över Socialdepartementets betänkande Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101). Del 1

FSS yttrande den 5 februari över Socialdepartementets promemoria Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:68)