Att besvara

  • Du som vill bidra med synpunkter till någon av de remisser som FSS ska besvara är välkommen att maila oss på info@socialchefer.se. Märk mailet med namnet på den remiss som ska besvaras.
  • FSS kommer att lämna ett spontant remissvar på betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård SOU 2017:48, där vi inte tillhör remissinstanserna. Betänkandet behandlar i stort sett bara landstingets och regionernas hälso- och sjukvård, trots att betänkandet berör kommunernas sjukvård och omsorg i allra högsta grad. Svaret ska vara inne senast 20 oktober, och det kommer att samordnas av Jonas Hampus.