Palindromet tillit

Storföreläsarna idag på Socialchefsdagarnas andra dag var SVT:s utrikeskommentator Erika Bjerström och filmregissören Ruben Östlund. Ett genomgående tema i deras föreläsningar var tillit.

Tillit är ett palindrom, dvs ett ord som blir samma oavsett om man  läser det framlänges eller baklänges. Det är lite symboliskt eftersom tillit kräver någon form av ömsesidighet.

Erika Bjerström, med sin erfarenhet som utrikeskorrespondent, hade en spaning om bristande tillit i världen som gör att demokratin kanske riskera att hotas. Finns ingen tillit blir det svårt med förtroende till det offentliga, till rättväsendet. Avsaknad av rättväsende och tillitsbrist till rättväsende hotar demokratin.

Ruben Östlund har fokus på tillit i sina filmproduktioner. Han fångar människan i situationer som är svåra att hantera och utforskar hur de löser det, vilken roll de tar och hur de hanterar sin situation. Östlund är intresserad av sammanhang vi befinner oss i och vilka roller vi spelar.

Det känns väldigt olustigt att någon har en spaning om att demokratin kanske är hotad. Vi tar demokratin som så självklar. Vi litar på att den finns och demokratin litar på att vi tar ansvar och gör som vi bestämt som betalar skatt, kör på rätt sida vägen, betalar våra skulder och röstar när det är dags. Vi vill känna tillit till demokratin och vill att demokratin känner tillit till oss. Behöver vi kanske måla Östlunds ruta lite oftare, lite större och på fler platser?

Kommentarer inaktiverade.