På den anklagades bänk?

Ja då var turen kommen till oss i Växjö kommun att få bli tillsynade av arbetsmiljöverket. Jag har från kollegor hört skräckhistorier om hur dessa tillsyner har gått till och vad det resulterat i. Nu är det som sagt vår tur.

Vet ännu inget om resultatet, dom träffar 6 olika arbetsgrupper inom IFO denna och nästa vecka för att ha gruppintervjuer mm. Innan har vi haft ett förmöte med arbetsmiljöverket för att gå igenom förutsättningar m.m. för inspektionen.

Nu vet jag ju inget om resultatet av inspektionen. Men den reflektion jag gör, som är lite tråkig, är att en inspektion aldrig känns som något positivt, som något som utvecklar verksamheten, som gör det bättre. Tvärtom känns inspektioner från arbetsmiljöverket, IVO och Socialstyrelsen som rättegångar där medarbetare och chefer sitter på den anklagades bänk.

Väldigt sällan kommer det något positivt från dessa inspektioner. Pekpinnar och tillkortakommande är det som presenteras. Det är bra, det behöver vi höra, men vi behöver också få höra vad som är bra, vad som fungerar, hur man kan utveckla verksamheten. Kort sagt att det finns ett samtal mellan kommun och myndigheter som tar sikte på kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Hur ska vi kunna attrahera nya medarbetare när myndigheter hela tiden beskriver våra verksamheters tillkortakommanden och brister? Enligt mitt förmenande finns världens bästa socialtjänst i Sverige! Det är ibland svårt att tro efter alla inspektionsmeddelanden av negativ karaktär som hela tiden levereras från myndigheter.

Att ha, få och behålla en socialtjänst i fortsatt toppklass är mångas ansvar, inte minst de statliga myndigheternas ansvar!

Kommentera