Översyn av socialtjänstlagen

Ska det nu äntligen bli verklighet? Detta är något många socialarbetare väntat länge på. Inom FSS har vi haft en arbetsgrupp som befunnit sig i startblocken under minst ett par år. Tanken är att arbetsgruppen ska fokusera på och följa arbetet med översynen. Givetvis ska vi även försöka påverka i förändringsarbetet.

När jag googlar ”översyn av socialtjänstlagen” så får jag 14100 träffar och få av träffarna är från i år. Det är något som diskuterats i många år och redan tidigt 2015 talades det om att nu ska regeringen skriva direktiv för översyn. Per-Anders Sunesson var en av huvudtalarna på Socialchefsdagarna 2015, eftersom översynen var nära förestående och en så viktig fråga för oss. Det flesta riksdagspartier har motionerat eller skrivit debattartiklar i ämnet. Det är svårt att förstå varför det gått så långsamt.

Socialtjänstlagens portalparagraf står för en människosyn och framtidstro som är unik. I övrigt har ju tillägg och förändringar av lagen inneburit att det är ett svårhanterligt lapptäcke med höga förväntningar på socialtjänsten. Samtidigt brottas många kommuner med besparingskrav och svårigheter att rekrytera utbildad personal till sin verksamhet.

Redan i direktiven kan noteras att värdegrunden i socialtjänstlagen ska bevaras och socialtjänstens uppdrag inte ska utvidgas, men det kan anas viss förskjutning från ett reaktivt agerande när ett behov uppstått till ett proaktivt fokus på förebyggande arbete för att minska behovet av individuella insatser. Det talas även om förenklad handläggning och en helhetssyn på individen. Begreppet skälig levnadsnivå ska ses över när det gäller allt annat än försörjningsstöd. Arbetet ska redovisas den 1 december 2018.

Jag uppfattar att direktiven lugnar det mesta av den oro som jag hade kring nedmontering av det yttersta skyddsnätet. Med glädje läser jag om vikten av att se på individen som en helhet, inte som en person som består av olika delar, där varje del hanteras hos olika handläggare. Specialiseringen inom socialtjänsten har utvecklats lite för långt. Varje tillägg i socialtjänstlagen har inneburit en ny profession. Jag hörde häromdagen ett skräckexempel med en gravid missbrukande kvinna med placerade barn. Hennes ärende skulle hanteras av sju socialsekreterare med olika specialuppdrag. För mig är detta oetiskt och ett enormt resursslöseri, samtidigt som vi har personalbrist.

Jag tror att en ny socialtjänstlag kan erbjuda socialtjänsten en chans till nystart på samma sätt som jag upplevde skedde i samband med införandet av socialtjänstlagen. Lagen kan hjälpa till att styra verksamheten tillbaka till brukaren som centrum och utgångspunkt för arbetet. Nu har starskottet gått och jag hoppas att resultatet ska bli en socialtjänstlag med en tydlighet i ansvar mellan den enskilde, socialtjänsten och andra myndigheter. Det behöver vi!

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.