Omvandlingens årtionde

Vi befinner oss i omvandlingens årtionde. Det förändrar våra tankar och institutioner – oss!

Snabba förändringar, snabbare än någonsin tidigare kännetecknar vår nutid. Det innebär att vi gått från ett informationssamhälle till ett förändringssamhälle (innovationssamhälle). Vi kan inte längre göra som vi alltid har gjort och det ställer stora krav på vår anpassningsförmåga.

Ett utmärkande drag för innovationssamhället är att den primära råvaran är kunskap och information och ju mer vi använder den och kommunicerar med andra, desto mer av råvara får vi och desto värdefullare blir den. Kort och gott, ju mer vi samarbetar och delar med oss desto bättre blir vi.

I detta samhälle gäller nya spelregler. Den som klarar av att ständigt förändra sig och ta fram nya innovationer kan säkra sin långsiktiga trygghet. Verksamheter som vill överleva måste förändras och det gäller även offentlig sektor. Gamla byråkratiska strukturer kommer inte längre att fungera.

Dagens unga är så gott som födda med en dator i handen. Generation Z som nu är i 20-årsåldern, har växt upp i en ständigt föränderlig värld och är för det mesta ständig uppkopplade mot internet och sociala medier med en inställning om att detta är en självklarhet. Det normala är att göra många saker samtidigt.

Forskning visar att de har förmågan att ta in och bearbeta mer information snabbare än tidigare generationer. Samtidigt är det en utmaning att fånga och hålla kvar deras uppmärksamhet eftersom de svajpat vidare efter åtta sekunder. De har höga förväntningar på arbetsgivare och ett flexibelt och mobilt arbetssätt är norm. Vi behöver förbereda oss för att möta deras behov såväl som medborgare som medarbetare.

Förändring är dock inte lätt. Vvi vill ha den men inte förändras själva, än mindre leda förändringen. Att vara en skicklig förändringsledare kommer inom en snar framtid vara en av de främsta kvalifikationerna när vi rekryterar chefer.

Är du redo?

Kommentarer inaktiverade.