Väst

FSS region Väst består av Hallands län och Västra Götalands län.

Regionansvarig Anette Johannesson
Ledamot i FSS riksstyrelse
Arbetar som avdelningschef äldre och hälso- och sjukvård, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad
Telefon: 031-368 03 36

Övriga ledamöter i regionstyrelsen, som valdes av årsmötet 2017:
Lillemor Berglund, Kungsbacka
Camilla Blomqvist, Stenungsund
Lena Holmlund, Göteborg
Malin Krantz, Uddevalla
Inga-Lill Lindberg, Borås
Eva Thimfors, Götene

Medlemsavgift

Årsavgiften är 300 kronor (den lägre avgiften för pensionärer är borttagen, enligt årsmötesbeslut 2019). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges socialchefer, med tillhörighet i region Norra. Medlemsavgiften BETALAS ENDAST MOT FAKTURA till det bankgironummer som anges på fakturan.

Detta ingår

Den som är medlem i FSS får reducerad avgift på vår egen konferens Socialchefsdagarna som hålls varje höst.

Du får också rabatt på avgiften till European Social Networks socialchefskonferens, som hålls i ett europeiskt land varje försommar/sommar.

Om FSS region Väst

Föreningen har ca 500 medlemmar i Sverige varav nästan 90 i region Väst.

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Som medlem har du tillgång till ett fantastiskt nätverk inte bara i region Väst utan i hela riket! Socialchefsdagarna, den årliga konferensen, hålls varje höst i en ny stad. Läs mer på www.socialchefsdagarna.se.

På socialchefer.se får du kontinuerlig information om vad som är på gång inom det sociala området.

För dig som inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.