Sydost

FSS region Sydost består av Blekinge län och Småland (Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län).

Regionansvarig Per Sandberg
Ledamot i FSS riksstyrelse
Förvaltningschef i Växjö kommun, Arbete och välfärd
Telefon: 0709-83 40 27

Övriga ledamöter i regionstyrelsen, som valdes i april 2017:
Kristina Carlzon, socialchef Tingsryd kommun
Ulla Henriksson, socialchef Eksjö kommun (kassör)
Carina Helgesson-Björk, socialchef Gislaved kommun
Mats Peterson, socialchef Nässjö kommun
Magnus Wallinder, förvaltningschef, Ljungby kommun (sekreterare).

Medlemsavgift

Årsavgift 300 kronor (100 kronor för pensionärer). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges Socialchefer, med tillhörighet i region Sydost.

Betalas in till FSS Sydosts plusgiro 122 78 45-3.
Ange för- och efternamn, region samt år som inbetalningen avser. Behöver du en faktura? Kontakta regionansvarig!

Om FSS region Sydost

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Som medlem har du tillgång till ett fantastiskt nätverk inte bara i region Sydost utan i hela riket!

Föreningen har ca 550 medlemmar i Sverige varav drygt 30 i den här regionen. Socialchefsdagarna, den årliga konferensen, hålls varje höst i en ny stad. Läs mer på www.socialchefsdagarna.se.

På socialchefer.se får du kontinuerlig information om vad som är på gång inom det sociala området.

För dig som inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Mötesprotokoll, m.m

Årsmötesprotokoll 4 april 2017

Styrelseprotokoll (konstituerande) 4 april 2017