Stockholm/Gotland

Detta är FSS region för Stockholms län och Gotlands län.

Regionansvarig: Alexandra Göransson
Vice ordförande i FSS riksstyrelse
Arbetar som bitr. stadsdirektör, Stockholms stad.
Telefon: 08-508 29 291.

Övriga ledamöter i regionstyrelsen, som valdes av årsmötet 2020:
Lina Blombergsson, Huddinge
Lena Burman Johansson, Ekerö
Veronica Carstorp Wolgast, Stockholm
Marie Lundquist, Botkyrka
Lotta Wigen, Huddinge.

Medlemsavgift

Årsavgiften är 300 kronor (den lägre avgiften för pensionärer är borttagen, enligt årsmötesbeslut 2019). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges socialchefer, med tillhörighet i region Norra. Medlemsavgiften BETALAS ENDAST MOT FAKTURA till det bankgironummer som anges på fakturan.

Detta ingår

Den som är medlem i FSS får reducerad avgift på vår egen konferens Socialchefsdagarna som hålls varje höst.

Du får också rabatt på avgiften till European Social Networks socialchefskonferens, som hålls i ett europeiskt land varje försommar/sommar.

Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen varannan vecka.

Om FSS region Stockholm/Gotland

Föreningen har ca 500 medlemmar i Sverige varav knappt 100 i Stockholm och Gotlands län.

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Som medlem har du tillgång till ett fantastiskt nätverk inte bara i region Stockholm/Gotland utan i hela riket! Socialchefsdagarna, den årliga konferensen, hålls varje höst i en ny stad. Läs mer på www.socialchefsdagarna.se.

På socialchefer.se får du kontinuerlig information om vad som är på gång inom det sociala området.

För dig som inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.