Stockholm/Gotland

Detta är FSS region för Stockholms län och Gotlands län.

Regionansvarig: Alexandra Göransson
Ledamot i FSS riksstyrelse
Arbetar som bitr. avdelningchef på Välfärdsutvecklingsavdelningen, Stadsledningskontoret, Stockholms stad.
Telefon: 08-508 29 291.

Övriga ledamöter i regionstyrelsen, som valdes av årsmötet 2018:
Eva Folke, Upplands Bro, vice ordförande
Anne-Lie Söderlund, Nacka, kassör
Kerstin Lidman, Sollentuna, ledamot
Marie Lundquist, Botkyrka, ledamot
Veronica Wolgast, Stockholms stad, ledamot.

Medlemsavgift

Årsavgiften är 300 kronor (100 kronor för pensionärer). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges socialchefer, med tillhörighet i region Stockholm/Gotland. Medlemsavgiften betalas mot faktura som skickas ut till den e-postadress som du har angett i samband med medlemsansökan.

Detta ingår

Den som är medlem i FSS får reducerad avgift på vår egen konferens Socialchefsdagarna som hålls varje höst.

Du får också rabatt på avgiften till European Social Networks socialchefskonferens, som hålls i ett europeiskt land varje försommar/sommar.

Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen varannan vecka.

Om FSS region Stockholm/Gotland

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Som medlem har du tillgång till ett fantastiskt nätverk inte bara i region Stockholm/Gotland utan i hela riket!

Föreningen har ca 550 medlemmar i Sverige varav 110 i Stockholms och Gotlands län. Socialchefsdagarna, den årliga konferensen, hålls varje höst i en ny stad. Läs mer på www.socialchefsdagarna.se.

På socialchefer.se får du kontinuerlig information om vad som är på gång inom det sociala området.

För dig som inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.