Sörmland/Östergötland

Detta är FSS region för Södermanlands län och Östergötlands län.

GrahamOwen_Foto_TobiasFischer_150

Regionansvarig Graham Owen
Socialchef i Trosa kommun
Telefon: 0156-521 16

Övriga ledamöter i regionstyrelsen, som valdes av årsmötet 2015:
Mehmed Hasanbegovic, kassör, socialchef Eskilstuna kommun
Ann Malmström, ledamot, förvaltningschef Gnesta kommun
Dag Wallströmer, ledamot, socialchef Vingåkers kommun

Plusgirokonto: 37 40 13-1

Medlemsavgift

Årsavgift 300 kronor (100 kronor för pensionärer). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges Socialchefer, med tillhörighet i region Södermanland/Östergötland.

Betalas in till FSS Södermanland/Östergötlands plusgiro 37 40 13-1.
Ange för- och efternamn, region samt år som inbetalningen avser. Behöver du en faktura? Kontakta regionansvarig!

Detta ingår

Den som är medlem i FSS får reducerad avgift på Socialchefsdagarna som 2018 hålls i Jönköping.

Du får också rabatt på avgiften till European Social Networks socialchefskonferens, som 2018 hålls i Sevilla, Spanien.

Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen varannan vecka.

Om FSS region Sörmland/Östergötland

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Som medlem har du tillgång till ett fantastiskt nätverk inte bara i vår region utan i hela riket!

Föreningen har ca 550 medlemmar i Sverige varav 30 i Sörmlands och Östergötland län. Socialchefsdagarna, den årliga konferensen, hålls varje höst i en ny stad. Läs mer på www.socialchefsdagarna.se.

På socialchefer.se får du kontinuerlig information om vad som är på gång inom det sociala området.

För dig som inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.