Skåne

FSS region för Skåne län.

Regionordförande: Petra West Stenkvist
Ledamot i riksföreningens styrelse
Enhetschef vid Strategisk avdelning, arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad

Övriga ledamöter i regionstyrelsen:
Anna Burston, verksamhetschef, Lund
Maida Engqvist, sektorschef, Hörby
Carina Lindkvist, avdelningschef, Kommunförbundet Skåne
Charlotte Nygren-Bonnier, förvaltningschef, Kristianstad
Camilla Persson, sekreterare, socialchef Sjöbo

Medlemsavgift

Årsavgiften är 300 kronor (den lägre avgiften för pensionärer är borttagen, enligt årsmötesbeslut 2019). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges socialchefer, med tillhörighet i region Skåne. Medlemsavgiften BETALAS ENDAST MOT FAKTURA till det bankgironummer som anges på fakturan.

Detta ingår

Den som är medlem i FSS får reducerad avgift på vår egen konferens Socialchefsdagarna som hålls varje höst.

Du får också rabatt på avgiften till European Social Networks socialchefskonferens, som hålls i ett europeiskt land varje försommar/sommar.

Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen varannan vecka.

Om FSS region Skåne

FSS har ca 430 medlemmar i Sverige, varav region Skåne har 40. FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Som medlem har du tillgång till ett fantastiskt nätverk inte bara i Skåneregionen utan i hela riket! Socialchefsdagarna, den årliga konferensen, hålls varje höst i en ny stad. Läs mer på www.socialchefsdagarna.se.

För dig som inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Mer information från FSS Skåne