Skåne

FSS region för Skåne län.

Regionordförande: Petra West Stenkvist
Ledamot i riksföreningens styrelse
Enhetschef för analys och uppföljning på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad

Övriga ledamöter i regionstyrelsen:
Ricardo Espinoza, verksamhetschef, Lund (sekreterare)
Inger Fröman, verksamhetschef, Lund (kassör). Inger är även ledamot i riksföreningens styrelse
Dan Kjellsson, socialchef, Ystad
Stina Lundqvist, socialchef Simrishamn
Dinah Åbinger, socialdirektör Helsingborg

Medlemsavgift

Årsavgiften är 300 kronor (den lägre avgiften för pensionärer är borttagen, enligt årsmötesbeslut 2019). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges socialchefer, med tillhörighet i region Norra. Medlemsavgiften BETALAS ENDAST MOT FAKTURA till det bankgironummer som anges på fakturan.

Detta ingår

Den som är medlem i FSS får reducerad avgift på vår egen konferens Socialchefsdagarna som hålls varje höst.

Du får också rabatt på avgiften till European Social Networks socialchefskonferens, som hålls i ett europeiskt land varje försommar/sommar.

Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen varannan vecka.

Om FSS region Skåne

Föreningen har ca 500 medlemmar i Sverige varav 40 i Skåne.

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Som medlem har du tillgång till ett fantastiskt nätverk inte bara i Skåneregionen utan i hela riket! Socialchefsdagarna, den årliga konferensen, hålls varje höst i en ny stad. Läs mer på www.socialchefsdagarna.se.

På socialchefer.se får du kontinuerlig information om vad som är på gång inom det sociala området.

För dig som inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Mer information från FSS Skåne

Kommunförbundet Skåne avdelning för hälsa och social välfärd och Föreningen Sveriges Socialchefer Skåne (FSS) bjuder in till ett gemensamt chefsseminarium med tema Mobilisera för framtiden – ledarskapets betydelse.

18 oktober 2019, kl. 9:00–16:00 i Kommunförbundet Skånes konferenslokaler, plan 4 Gasverksgatan 3A, Lund.

Målgrupp: förvaltningschefer, verksamhetschefer och avdelningschefer inom socialtjänst och vård och omsorg.

Läs mer och anmäl dig här!

Årsmöteshandlingar

Årsmötesprotokoll 2019

Verksamhetsberättelse 2018/2019

Ekonomisk redovisning 2018/2019

Valberedning 2019