Norra

FSS Norra regionen består av Norrbottens län och Västerbottens län, org. nr 889200-7637.

ulfnorberg_foto_frozentime_d8b_9795_400

Regionansvarig Ulf Norberg
Ledamot i FSS riksstyrelse
Telefon: 070-624 51 03

Övriga ledamöter i regionstyrelsen:
Marjo Koivumaa, Haparanda
Kerstin Olla-Grahn, Storuman
Monica Westman, Kalix

Medlemsavgift

Årsavgiften är 300 kronor (100 kronor för pensionärer). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges socialchefer, med tillhörighet i region Norra. Medlemsavgiften betalas mot faktura som skickas ut till den e-postadress som du har angett i samband med medlemsansökan.

Detta ingår

Den som är medlem i FSS får reducerad avgift på vår egen konferens Socialchefsdagarna som hålls varje höst.

Du får också rabatt på avgiften till European Social Networks socialchefskonferens, som hålls i ett europeiskt land varje försommar/sommar.

Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen varannan vecka.

Om FSS Norra regionen

Norra regionens arbete har under en tid bedrivits i nätverksform, men 2016 bildade vi chefer i Norrbotten och Västerbotten en regionförening: FSS Norra regionen. Se ovan vilka personer som är invalda i styrelsen.

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Som medlem har du tillgång till ett fantastiskt nätverk inte bara i norra regionen utan i hela riket!

Föreningen har ca 550 medlemmar i Sverige varav drygt 40 i Norrbotten och Västerbotten. Socialchefsdagarna, den årliga konferensen, hålls varje höst i en ny stad. Läs mer på www.socialchefsdagarna.se.

På socialchefer.se får du kontinuerlig information om vad som är på gång inom det sociala området.

För dig som inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.