Norra

FSS Norra region består av Norrbottens län och Västerbottens län.

Regionansvarig Anna-Lena Andersson, Kalix. Anna-Lena är ledamot i riksstyrelsen.
Övriga ledamöter i regionstyrelsen:
Kerstin Olla-Grahn, Storuman
Monica Westman, Kalix

Medlemsavgift

Årsavgiften är 300 kronor (den lägre avgiften för pensionärer är borttagen, enligt årsmötesbeslut 2019). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges socialchefer, med tillhörighet i region Norra. Medlemsavgiften BETALAS ENDAST MOT FAKTURA till det bankgironummer som anges på fakturan.

Detta ingår

Den som är medlem i FSS får reducerad avgift på vår egen konferens Socialchefsdagarna som hålls varje höst.

Du får också rabatt på avgiften till European Social Networks socialchefskonferens, som hålls i ett europeiskt land varje försommar/sommar.

Som medlem får du automatiskt nyhetsbrevet Socialchefen varannan vecka.

Om FSS Norra regionen

Föreningen har ca 430 medlemmar i Sverige varav 35 i Norrbotten och Västerbotten. Norra regionens arbete har under en tid bedrivits i nätverksform, men 2016 bildade vi chefer i Norrbotten och Västerbotten en regionförening: FSS Norra regionen. Se ovan vilka personer som är invalda i styrelsen.

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Som medlem har du tillgång till ett fantastiskt nätverk inte bara i norra regionen utan i hela riket! Socialchefsdagarna, den årliga konferensen, hålls varje höst i en ny stad. Läs mer på www.socialchefsdagarna.se.

På socialchefer.se får du kontinuerlig information om vad som är på gång inom det sociala området.

För dig som inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.