Jämtland/Västernorrland

FSS region för Jämtlands län och Västernorrlands län.

Porträttbild på Helén Eurenius

Regionansvarig Helén Eurenius
Ledamot i FSS riksstyrelse
Förvaltningschef, social – och arbetsmarknadsförvaltningen, Östersunds kommun
063-14 32 05, 070-512 57 57

Övriga ledamöter i regionstyrelsen:
Håkan Norberg, Sundsvall, sekreterare
Lisbet Sander, Härnösand, kassör
Mats Collin, Härnösand, ledamot
Anna Berkestedt-Jonsson, Krokom, ledamot

Medlemsavgift

Årsavgiften är 300 kronor (den lägre avgiften för pensionärer är borttagen, enligt årsmötesbeslut 2019). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges socialchefer, med tillhörighet i region Jämtland/Västernorrland. Medlemsavgiften BETALAS ENDAST MOT FAKTURA till det bankgironummer som anges på fakturan.

Detta ingår

Den som är medlem i FSS får reducerad avgift på vår egen konferens Socialchefsdagarna som hålls varje höst.

Du får också rabatt på avgiften till European Social Networks socialchefskonferens, som hålls i ett europeiskt land varje försommar/sommar.

Vi skickar nyhetsbrevet Socialchefen till dig varannan vecka.

Om FSS region Jämtland/Västernorrland

Föreningen har ca 430 medlemmar i Sverige varav drygt 40 i Jämtlands och Västerbottens län. FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Som medlem har du tillgång till ett fantastiskt nätverk inte bara i vår region utan i hela riket! Socialchefsdagarna, den årliga konferensen, hålls varje höst i en ny stad. Läs mer på www.socialchefsdagarna.se.

På socialchefer.se får du kontinuerlig information om vad som är på gång inom det sociala området.

För dig som inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.