Olika perspektiv utvecklar socialtjänsten

Snart är det dags för den bästa kompetensutvecklingen: FSS styrelsemöte. Bästa sättet att börja månaden tycker jag! Dagordningen är utskickad och det blir många intressanta punkter för oss att resonera kring. Dagordningen innehåller allt från en uppdatering om planeringen för höstens socialchefsdagar till olika remissvar, information om vad som händer inom det europeiska socialchefsnätverket ESN samt en diskussion om utveckling inom SIS.

Även om det ibland känns svårt att frigöra tid för att vara med så är det alltid så givande. Jag får varje gång en påfyllning av energi och nya insikter från mina kloka och erfarna kollegor i styrelsen. När vi samlas så kommer vi med våra olika perspektiv från små, stora och mellanstora kommuner och Sveriges alla hörn. De olika perspektiven berikar våra samtal internt och med våra gäster.

Jag brukar säga att det är den bästa kompetensutveckling jag tar del av. Slående är att vi alla, oavsett vilka perspektiv vi bär med oss, vill verka för en utveckling av socialtjänsten som gör att vi har kraft och förutsättningar för att möta de behov som våra medborgare har och kommer att ha framöver.

Strukturella förändringar brukar ta tid. FSS styrelse nöter på. På torsdag blir det en kraftsamling!

2 Responses to “Olika perspektiv utvecklar socialtjänsten”

  1. anders.fredriksson@nacka.se' Anders Fredriksson skriver:

    Jag håller verkligen med dig Alex! Det är verkligen enenergikick att träffa alla kloka styrelsekollegor. Ser framemot morgondagen.

    • lglgjansson@gmail.com' Lars-Göran Jansson skriver:

      Känner precis igen den positiva känslan från min tid i styrelsen. Det finns inget som ger en sådan kick som när ett antal människor av eget intresse och utan tvång samlas runt en gemensam uppgift. Riktig humörhöjare!

Kommentera