Olika men ändå lika

Så är jag tillbaka i vardagen igen efter att under några dagar i förra veckan deltagit i European Social Services Conference 2018 som hölls i Sevilla. Denna gången under mottot Invest, Innovate, Transform. Vi var drygt 600 deltagare från hela Europa men även från andra länder som Palestina, USA och Nya Zeeland. Det har varit många  intressanta paneler och seminarier, engagerade människor och vacker miljö, intrycken är många.

Om jag nu ska försöka mig på att summera, vad gav det mig, vad tar jag med mig från konferensen?

Det som slående är att trots att länderna är så olika, har olika förutsättningar och utmaningar så är tankegångarna i socialt arbete och vad som behöver utvecklas ganska lika trots allt. Sociala investeringar behövs i alla delar för att klara välfärden, mer långsiktighet krävs. Multidisciplinära team är en framgångsfaktor oavsett målgrupp, människors problem är sammansatta och behöver mötas med olika professioner. I detta ligger också att underlätta för de som behöver våra tjänster, att slippa bli rundskickad i olika system när du kanske har det som svårast. Gäller både för unga och äldre.

Ett annat tema som dök upp var olika former på medborgarlön, minimilöner, eller som i Piemonte där medborgare fick olika typer av vouchers. En av föreläsarna uttryckte grundidén till detta ”det bästa sätter att ge människor makt över sin situation är att se till att de har mat i magen”. En annan visade att forskningen också stödjer tankegångarna, ett samhälle tjänar på att människor kan försörja sig, då snurrar hjulen.

Sociala investeringar och värdet av att satsa förebyggande lyftes i olika sammanhang. Flera exempel på hur skola och socialtjänst jobbar tillsammans gavs. Utbildning och barns mående är intimt förknippat och professionerna behöver samverka för att ge en bra grund och utveckla barns kognitiva förmågor.

Exemplen på olika initiativ/projekt och på vad som görs var ofantligt många. Går det att koka ner till något genomgående tema? För mig tar jag med mig Empowerment. Att ge människor möjlighet att ta makt över sin situation, lyssna efter vad som behövs, individualisera, fokusera mer på människornas önskemål. Motverka social utestängning är en nyckelfråga för samhällens långsiktiga välmående.

Konferensen gav verkligen många exempel på projekt som EU varit med i på olika sätt. Men som en delegat utryckte det; utmaningen ligger i att inte bara göra enskilda projekt utan EU måste också ha en övergripande strategisk plan så att man kan hjälpa de mest utsatta även i ekonomiska kristider!

 

Kommentarer inaktiverade.