Ökad ersättning till kommuner som tar ett stort ansvar för flyktingmottagande

(Från 2015-01-20)
För att främja integration genom skola, arbete och fritid krävs resurser, både personella och ekonomiska.

De flesta kommuner i detta avlånga land har höga ambitioner avseende integrationen i samhället – främst vill vi ta tillvara det humankapital som kommer till oss, till det får vi en ökad tillväxt och framförallt bidrar vi till en trygghet och ökad välfärd. Men för att främja integration genom skola, arbete och fritid krävs resurser – både personella och ekonomiska.

När nu antalet asylsökande konstant ökat senaste åren, så även antalet kommunplaceringar, måste kommunerna anpassa verksamheterna och insatserna därefter. Långsiktigt är det en investering men kortsiktigt är det en ökad kostnad för kommunerna, både gällande barnomsorg/skolan, bostäder, SFI (Svenska för invandrare), osv.

Växjö – precis som andra kommuner – har tydligt signalerat om att en rättvis ersättning möjliggör en bättre integration. Se inslag från Smålandsnytt.

De statliga ersättningsnivåerna är inte i paritet till de ansvar som kommunerna har, till den ökade mängden som kommunerna idag tar emot, eller till den korta etableringsperiod pengarna avser.

Sveriges kommuner vill fortsätta att vara framgångsrika i sitt integrationsarbete och därmed ett föredöme internationellt. Vi eftersträvar att hushåll som lever i ekonomisk utsatthet sjunker och andelen barn som växer upp i utanförskap minskar. Men för det krävs ekonomiska resurser, tydliga roller och uppföljning.

Kommentera