Nya perspektiv på framtidens socialtjänst och tillitsreformen

Det var med stor förväntan som ett 70-tal skånska socialchefer kom till FSS Skåne och kommunförbundet Skånes gemensamma konferens. Vi fick en genomgång av delbetänkandet Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst och av huvuddragen i Tillitsutredningen.

Två mycket intressanta utredningar som genomsyras av ett annat sätt att tänka och ta sig an sociala frågor. Det väcker förväntan!

Det finns en tydlig ansats om att lyssna mer på brukarna och professionen och det är kanske inte så nytt. Men i båda utredningarna ingår det också intressanta och gedigna kunskapsunderlag från forskare som engagerats. Det är uppfriskande och kunskapshöjande inslag i samhällsdebatten som idag kantrar över åt lösningar i form av fler poliser och hårdare tag.

Utredningarna fokuserar på att byta perspektiv. De ställer frågan varför det ser ut som det gör och hur vi kan förebygga sociala problem. Här finns det betydligt mer att göra för vårt samhälle. Tänk vad spännande det skulle vara att höra politiker trumfa över  varandra i olika nytänkande förslag och åtgärder gällande det!

Visst väntar vi spänt på att det ska blir svar på några konkreta frågor som kommittédirektiven gällande översynen av socialtjänstlagen har lyft fram. Beskedet är att svar kommer, men att det är för tidigt i processen att ta ställning.

Frågorna är komplicerade. Därför är det mycket angeläget att utredningen får den förlängda tid som de begärt. Vi väntar hellre på ett genomarbetat förslag än ett som krafsar på ytan.

Kommentarer inaktiverade.