Nya grepp för att utveckla välfärden

E-hälsa, e-strategier, välfärdsteknik och digitalisering. Orden på allas läppar. Socialchefskollegan Malin Lindén Olsson skrev för en månad sedan om vikten av att hoppa på digitaliseringståget.

Vi vill alla vara ombord på tåget och inte stå kvar på perrongen och se tåget dundra förbi. Vi tar tag i de olika digitaliseringsmöjligheter som vi får fatt på, gör e-strategier och handlingsplaner för att verkställa den nya tekniken.

Vi är i ett skede där välfärden är inne i kraftig utveckling och till hjälp har vi tekniken. Tekniken utvecklar välfärden som gör att vissa uppgifter kan ersättas av teknik och vi människor kan fokusera på områden där vi inte är utbytbara. Ungefär som när grävmaskinen ersätter mänskligt grävande, när robotgräsklipparen ersätter mänsklig gräsklippning eller som när självkörande bilar tar sig fram utan att vi människor håller i ratten.

Kanske är det inte digitalisering och e-hälsa som bäst beskriver skedet som vi befinner oss i utan begreppet välfärdsutveckling. Nu är vi på väg att kunna automatisera vissa uppgifter för att ägna tid åt mer kvalificerade uppgifter. Detta väcker en del oro, frågor och etiska spörsmål.

Ta försörjningsstöd som ett exempel. Inom socialt arbete har vi under många år bedömt att försörjningsstöd är en ingång till socialtjänsten som så många gånger handlar om så mycket mer än att räkna ut om du har rätt till ekonomiskt stöd. Ska vi nu istället betrakta delar av försörjningsstödet som en uppgift som ganska enkelt kan automatiseras?

Ett annat exempel är inköp inom hemtjänst och inom funktionshinderverksamhet där vi sett det biståndet som en pedagogisk insats där vi gemensamt kan arbeta med mat- och hälsovanor under inköpet i affären. Ska det ersättas av några klick på datorn och att maten därefter levereras hem till dörren?

Den nutida möjliga välfärdsutvecklingen behöver påverka hur vi tänker och vår inställning om teknikutvecklingen omkring oss. Utvecklingen kan kanske hjälpa oss att skilja ut det sociala arbetets kärna och se till att vi lägger fokus där.

One Response to “Nya grepp för att utveckla välfärden”

  1. bengt.wellermark@hotmail.com' Bengt Wellermark skriver:

    Digitaliseringen kan nyttiggöras med lite olika ingångar var vi lägger tyngdpunkten. Socialtjänstens uppdrag och värdeskapande processer bör vara utgångspunkten för prioriteringar. ”Kraften ligger i mötet” och det är där vi bör börja. Med andra ord det som stärker de krafter som gör mötet framgångsrikt, dvs resultatorienterat. Sådant kan vara mer tid för det personliga mötet liksom ökade möjligheter att som medarbetare påverka det verksamhetsnära förbättrings-arbetet i den egna organisationen. IT-stöd som kan stödja ”kvalitet varje dag” och det som brukar benämnas ”lärande organisation” bör då prioriteras. Detta framför att exempelvis slaviskt följa formella dokumentationsmodeller som BBIC.