Nya arbetssätt ger fler hjälp!

Var på ett dialogmöte i Malmö om ”Hela familjen”, ett pågående projekt i Malmö stad, som visar att tillgänglighet och helhetssyn ger lyckat resultat.

Jag delar gärna med mig då jag själv blev uppfylld av det engagemang och den tilltro som socialsekreterarna uppvisade till det arbete de utför. Det är sådana här helhetsinriktade insatser – i samskapande med både de som berörs och det omgivande samhället – som är socialt arbete.

Tillgänglighet och helhetssyn

Projektet riktar sig till barnfamiljer som haft försörjningsstöd i minst två år. Med mer tillgänglighet och ett större helhetsperspektiv på familjernas situation har socialsekreterarna i projektet kunnat bidra till att bli ett stöd i att hitta rätt vägar till rätt person.

Att kunna få tag på och få träffa sin socialsekreterare oftare, när behovet finns, har för många inneburit att de mer vågat prata om de problem och hinder som finns. Utifrån det har de betydligt bättre än i tidigare system kunnat få det stöd de behöver för att själva börja  våga förändra sin egen situation.

”Hela familjen” visar mycket bra resultat

Redan ett halvår innan projekttidens slut har ”Hela familjen” uppnått sina mål.

Ovanligt många av de som funnits med i projektet har gjort ”stegförflyttningar”. En stor andel av de som haft långvarigt försörjningsstöd har kommit ut i studier eller arbete.

Jag förstod av socialsekreterarnas berättelser att de med mer tid för möten  bättre kan se och ta tillvara alla inblandades resurser. De är nöjda med sitt eget arbete eftersom dom ser, och får bekräftelse på, att de bidrar till att göra skillnad.

Förutom att projektet uppnår målet ”egenförsörjning genom studier och arbete”, motverkar det troligen de risker av utanförskap som  barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd utsätts för. Min förhoppning är därför att kunskaperna från detta projekt tillvaratas och sprids.

Kommentarer inaktiverade.