Welfare Watch på Island

INTERNATIONELLT SAMARBETE: Vid riksstyrelsens studiebesök på Island träffade vi Lovísa Lillendahl. Hon är särskild rådgivare på avdelningen för barn och familj vid social- och arbetsmarknadsdepartementet. Lovísa presenterade arbetet med Welfare Watch, en kommission som upprättades av dåvarande socialminister efter finanskrisen 2008.

Kommissionen var brett sammansatt med politiker, deltagare från näringsliv, civilsamhälle och forskare. Den  fick i uppgift att se över de sociala och ekonomiska konsekvenserna av krisen för hushåll och barnfamiljer. Den fick också i uppgift att föreslå åtgärder och genomföra insatser. Exempel på förslag som genomfördes var gratis frukost i skolan och gratis tandvård för barnfamiljer.

Det huvudsakliga uppdraget var att i så stor utsträckning som möjligt skydda barn från de konsekvenser som en kraftigt ökad arbetslöshet och den ekonomiska kollapsen innebar under många år efter krisen. Kommissionen arbetade fram till 2014 och deras arbete blev sedan en del av Nordic Welfare Watch i Nordic Welfare Forum.

Anna Burston och Camilla Blomqvist