Webbinarium med Systembolaget och FSS 10/2 2022

FRAMTIDENS SOCIALTJÄNST: Hur styr vi gemensamt mot förebyggande, kunskapsbaserade insatser för att minska ungas användning av alkohol och droger? Vad ska vi göra mer av och vad fungerar mindre bra?

Välkommen till ett gratis webbinarium med Systembolaget och Föreningen Sveriges socialchefer
torsdag 10 februari 2022, klockan 14.00–15.30

I det här webbinariet, som är öppet för dig som är medlem i FSS, berättar forskare om resultat från sina studier av ungas alkohol- och droganvändning. Därefter samtalar vi gemensamt om hur vi som är chefer i socialtjänsten kan styra och leda mot förebyggande insatser.

I FSS långsiktiga påverkansarbete är förebyggande arbete och tidiga insatser ett av de strategiska områdena. Chefer i socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att styra och leda mot insatser som fungerar för att bygga en kunskapsbaserad socialtjänst. Kontakten med högskolor och lärosäten, där vi för en gemensam dialog om den senaste forskningen och tillämpning i praktiken, är avgörande.

Program för webbinariet

När unga dricker mindre, vilka är det som ändå dricker?
Docent Peter Larm, Stockholms universitet

Föräldrars delaktighet som skyddsfaktor för ungas alkohol- och narkotikaanvändning
Fil. dr Sabina Kapetanovic, Högskolan Väst

Effekter av ett webbaserat alkoholförebyggande program för besökare på ungdomsmottagningar
Med. dr Pia Kvillemo, Karolinska institutet

Efterföljande dialog med FSS medlemmar
Leds av representanter för FSS riksstyrelse

Webbinariet är ett samarrangemang mellan Föreningen Sveriges socialchefer och Systembolaget.

Sändningen kommer att ske live via Teams från Systembolaget
Länk till sändningen skickas via e-post dagen före webbinariet

>> ANMÄL DIG HÄR <<