Vilka behov av uppföljningar har ni hos er?

KVALITET OCH KOMPETENS: Inom t.ex. den sociala dygnsvården för barn och unga finns det många blinda fläckar i det vetenskapliga underlaget om vilka effekter vården verkligen ger. Det jobbar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys med – läs mer i Petra West Stenkvists blogginlägg om det!

Vårdanalys vill i sitt arbete gärna ha in tips och synpunkter från oss socialchefer om vilka behov av uppföljningar som vi ser ute i verksamheten. Vill du, som är chef inom socialtjänsten, bidra genom att lämna dina synpunkter och delta i en intervjuundersökning?

Vårdanalys önskar i så fall att du hör av dig till:

Kerstin Gunnarsson
Tel direkt: 08-690 41 34
e-post: kerstin.gunnarsson@vardanalys.se

Har du några frågor om projektet eller myndigheten kan du kontakta projektledaren:
Maria Branting
Tel direkt: 08-690 41 12
e-post: maria.branting@vardanalys.se