Vikten av tidiga insatser

STÄRKT STÖD OCH SKYDD FÖR BARN OCH UNGA: Socialstyrelsen har tillsammans med Skolverket gjort en film om betydelsen av tidiga insatser. Skolan är den viktigaste förebyggande arenan för alla barn och ungdomar. Där möter samhället alla och den chans välfärdsorganisationerna får att  fånga upp barn som behöver stöd och hjälp får inte missas. En uppmärksammad skola som vågar se och koppla ihop sig med övriga resurser som finns i samhället riktat till barn och unga är nödvändigt.

Sverige saknar inte resurser i samhället till våra unga medborgare. Däremot ser FSS brister i samordningen av dem. Här presenterar vi Skolverket och Socialstyrelsens film om vikten av tidiga insatser! En film som deltagarna på Socialchefsdagarnas seminarium om just tidiga och samordnade insatser för barn och ungas skull redan har sett.

Vill du se bilder och läsa anteckningar från seminariet går du till Socialchefsdagarnas egen webbplats.