Vi vill se statliga pengar till funktionshinderområdet

FSS I MEDIA: Varför satsas inga stimulansmedel från staten på områden där insatsen varar som längst och medborgarna mår som sämst, undrar Monica Persson, Föreningen Sveriges socialchefer i ett debattinlägg på Dagens Samhälles sajt.

Av samtliga socialtjänstens kunskapsfält har funktionshinderområdet de mest differentierade kompetenskraven då det handlar om myndighetsutövning och insatser både till personer med intellektuella, fysiska, psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och till personer med omfattande samsjuklighet. Medarbetarnas kompetenskrav är således breda och innefattar gymnasiekompetens, yrkeshögskola och universitet.

Läs hela debattinlägget här!