Vi vill att Sverige ska vara ett digitalt välfärdsland

WEBBINARIUM: Vad behöver göras för att Sverige ska vara ett digital välfärdsland? På fredag 28 augusti är FSS med i webbinariet Framtidens teknik i omsorgens tjänst som belyser vad som behöver göras för att få till ett nationellt, brett införande av välfärdsteknik.

Webbinariet genomförs i dialogformat och deltagarna beskriver vad de anser är de viktigaste, nationella åtgärderna för att snabbt förverkliga ett ”digitalt välfärdssverige”.

Peter Larsson, utredare av välfärdsteknik i äldreomsorgen, tillika seniorrådgivare Sveriges Ingenjörer. Berättar om utredningen, de viktigaste förslagen till åtgärder och vad de skulle innebära.
Jonas Hampus, sektionschef för Bistånd, Kvalitet och Utveckling vid omvårdnadsförvaltningen i Falun och ledamot i Föreningen Sveriges socialchefers riksstyrelse. Praktisk beskrivning av nuläget.
Johan Magnusson, docent Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation. Övergripande bild av läget i Sverige.
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen. Vägen framåt utifrån medlemsföretagens perspektiv.

Moderator är Lars Lundberg, näringspolitisk expert från IT&Telekomföretagen.

Talarna ger en nulägesbeskrivning och pratar sedan om vilka tre saker som behöver prioriteras för att svenska kommuner ska använda välfärdsteknik i större omfattning.


Webbinariet genomförs via Teams fredag 28 augusti 2020 kl. 9.00–10.00.
Det är kostnadsfritt och >>anmälan görs här<<.


Läs också FSS remissyttrande över betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst från Utredningen av välfärdsteknik i äldreomsorgen.