Vi sätter ljus på natten

Lars Liljedahl, vice ordförande i FSS, är med i SKL:s referensgrupp Vi sätter ljus på natten. Referensgruppen leds av Agneta Ivåker och syftar till att sprida och implementera SKL:s rekommendation för att stötta kommunerna i kvalitetsarbetet på särskilda boende för äldre, med fokus på natten.

Det finns många goda exempel runt om i Sverige, men ofta är det bara det negativa som hörs och syns i media. Referensgruppen är överens om att en mer positiv bild av äldreomsorgen behöver spridas. Fakta och forskning visar nämligen att vi har världens bästa äldreomsorg i Sverige.

I implementeringsarbetet har projektet hittills besökt nio regioner där cirka 100 kommuner har varit representerade.

Goda exempel

Ett antal kommuner har sammanställt goda exempel på hur de arbetar med kvalitetsutveckling inom äldreboenden:

  • Eskilstunas chefsstöd. Chefsstöd dygnet runt på äldreboende i Eskilstuna gör succé.
  • Umeå – På väg. Ett långsiktigt utvecklingsarbete där samtliga medarbetare i alla vård- och omsorgsboenden i Umeå kommun oavsett profession och arbetsuppgift är involverade.
  • Västeråsmodellen. Riktlinje för införande av trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg.
  • Skellefteå – Leva livet bäst möjligt. Handlingskraft för storskalig förbättring i komplexa system i en kommun.
  • Östersund – behovsschema. Äldreboende i Östersund berättar om hur personalbehovet styrs utifrån den enskildes behov. Metoden ger även större flexibilitet när det gäller personalens ledighet.

Gå till SKL:s hemsida om du vill ladda ner de olika dokumenten som nämns ovan (scrolla längst ned på sidan).