Vi måste satsa på hållbara lösningar

FSS I MEDIA: I Danmark och Norge har lagstiftningen anpassats för att säkerställa äldres rätt till rehabilitering. Kanske är det dags för detta även i Sverige, skriver tre debattörer, däribland FSS ordförande Lars Liljedahl, i Dagens Medicin den 5 augusti 2019.

Äldreomsorgens nuvarande resurser kommer inte att räcka till i framtiden. En viktig del av lösningen kommer att vara hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Digitalisering och välfärdsteknik är en annan viktig del. Flera studier genomförda i Sverige och Norge visar att upp emot 70 procent av alla som söker hemtjänst kan klara sig helt på egen hand eller med mindre insatser efter att de fått personcentrerad rehabilitering.

Läs debattinlägget på Dagens Medicins webbplats.

Debattörer:  Lars Liljedahl, förvaltningschef för vård och omsorg i Östersunds kommun samt ordförande i föreningen Sveriges socialchefer. Magnus Zingmark, legitimerad arbetsterapeut, med dr, forskningsansvarig för Aktivt hälsosamt åldrande i Östersunds kommun samt gästforskare vid institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet. Ida Kåhlin, legitimerad arbetsterapeut, fil dr, förbundsordförande för Sveriges arbetsterapeuter.