Vart tog nya socialtjänstlagen vägen?

HÅLLBAR SOCIALTJÄNST: Medan alla i riksstyrelsen på sin fritid flitigt jobbar på med FSS aktuella frågor börjar man ju ändå undra … Vart tog den nya socialtjänstlagen vägen?

En av de viktigaste pelarna i det nya var ju samverkan och inflytande, vilket även utredningen God och nära vård vill ta fasta på. I det sammanhanget blir det viktigt att betona att regioner och kommuner har samma medborgare att vårda och stötta. Om reformen och den nya lagen ska bli det vi önskar oss, blir den viktigaste frågan att se den kopplingen och vägen genom hela vårdkedjan. Oavsett huvudman.

Läs hela texten i Monica Perssons inlägg Vart tog nya socialtjänstlagen vägen?