Vart tog den kommunala hälso- och sjukvården vägen?

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD: Hur ska kommunerna få förutsättningar att leva upp till kravet på ”en god vård på lika villkor för hela befolkningen”? Jo, bland annat genom att finnas med på nationell nivå, när utvecklingen av hälso- och sjukvården diskuteras och hanteras.

Men i den nationella debatten lyser kommunerna med sin frånvaro. Att kommunerna exkluderas i de här sammanhangen protesterar nu Täby kommun mot, genom en promemoria till ansvarig minister på socialdepartementet.

FSS ordförande Lars Liljedahl skriver också om det i ett blogginlägg.

Läs Lars Liljedahls blogginlägg här.

Läs Täby kommuns promemoria här.