Varmt välkommen till ett nytt år med FSS!

PROFESSIONENS RÖST: Vi är som vanligt i full gång med att bidra till socialpolitiken utifrån socialchefens synvinkel. Året börjar med en riktig tungviktare, nämligen remissvaret på betänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag.

Utmaningarna under året fortsätter och vi koncentrerar oss på tre strategiska områden:

  • Social hållbarhet och inkludering
  • Äldre och barn/ungas goda livsvillkor och förebyggande arbete
  • Lagstiftningar, regelverk och tolkningar – här blir en av årets utmaningar att följa och ge synpunkter på utredningen som ska föreslå en äldreomsorgslag (Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell är särskild utredare).

Året avslutas med Socialchefsdagarna 2021 på Malmömässan, den 24–26 november. Temat är Våga visa vägen – att navigera i framtidens socialtjänst. Vi satsar helhjärtat på ett fysiskt möte med fikapauser, glada kollegor från hela landet, trevligt snack bland montrarna och en massa intressanta föreläsare. Kanske lite mer handsprit än på tidigare socialchefsdagar och luftigare möblering om så behövs. Hoppas vi ses där!