Välkommen till FSS årsmöte den 24 november 2021

ÅRSMÖTESKALLELSE: Föreningens medlemmar kallas till årsmöte, som hålls fysiskt i samband med Socialchefsdagarna 2021 och digitalt via Microsoft Teams.

Tid: Onsdagen den 24 november 2021 kl. 16.45.
Plats: Malmömässan (Hyllie) i Malmö, lokal Stortorget, plan 1.
Digital medverkan: Det finns även möjlighet att delta digitalt via Microsoft Teams. Anmäl digital medverkan till föreningens sekreterare Anders Fredriksson (anders.fredriksson@nacka.se) senast den 23 november. Teamslänken skickas ut i samband med att du anmäler dig.

Handlingar (dagordning, verksamhetsberättelse, valberedningens förslag) hittar du på https://socialchefer.se/om-fss/arsmote/

Väl mött!

Anders Fredriksson, FSS sekreterare