Välfärdskommissionen

ORDFÖRANDE HAR ORDET 12 AUGUSTI 2019: Regeringen kommer att inrätta en välfärdskommission som ska påbörja sitt arbete under hösten och ”se över alla möjligheter att förbättra förutsättningarna att leverera välfärdstjänster i framtiden”.

Utgångspunkten för Välfärdskommissionens arbete är att välfärdssektorns aktörer (kommuner, regioner, stat och fackliga organisationer) tillsammans behöver samarbeta för att stärka välfärden. Exakt hur kommissionen kommer att formeras är i skrivande stund oklart – men ansatsen och perspektiven är i mina ögon vällovliga. Kommissionen ska lämna sin slutrapport den 31 december 2021.

Jag uppskattar särskilt att finansministern ser kommissionen som en nödvändig insats för att skapa ett jämlikare samhälle.

Utan att gå händelserna i förväg så hoppas och tror jag att kommissionen bland annat kommer att beröra följande fyra områden:

Läs vidare i Lars Liljedahls blogginlägg https://socialchefer.se/valfardskommissionen/ där du också kan kommentera. Vad anser du om välfärdskommissionen?