Välbekanta frågor på europeiska socialchefskonferensen

INTERNATIONELLT SAMARBETE: Mycket av programmet på European Social Services Conference i Hamburg berör två för oss i Sverige bekanta frågor. Hur ska vi kunna bemanna morgondagens vård- och omsorg? Hur kan ny och ofta digital teknik bidra till att minska personalbehovet och samtidigt öka självständighet, delaktighet och kvalitet?

Frågeställningarna tycks lika aktuella i samtliga 35 länder som deltar på den europeiska socialchefskonferensen. Exempel som visats upp har varit från bland annat Katalonien, Hannover, England, Irland, Ungern och Tjeckien.

Ivailo Kalfin från Eurofound beskrev tydligt arbetskraftsutmaningen i Europas vård och omsorg. Det är ju en utmaning vi själva brottas med trots att Sverige, när det gäller arbetsvillkor, kommit betydligt längre än många andra europeiska länder.

En programpunkt som hamnade lite utanför detta var Signs of safety. Det är ett digitalt verktyg för barnskyddsarbete som även barnet, föräldrar och nätverk har tillgång till. Ett verktyg skapat av praktiker för praktiker!

Hamburgs Hip Hop-akademi har fortsatt att sprida energi och glädje under dagen genom fantastiska kulturupplevelser.

Dag Wallströmer