Vad vill du säga till Arbetsmarknadsutredningen?

ARBETSMARKNAD: Huvudsekreterare Soledad Grafeuille vill få in skriftliga inspel från FSS och vi blir glada om du är med och bidrar. Maila till oss på info@socialchefer.se! Här är frågorna:

  • Vad talar för och emot att kommunerna i högre grad ska medverka i genomförandet av arbetsmarknadspolitiken?
  • Vilka förutsättningar (inkl. juridiska) bör kommunerna ha för att medverka i genomförandet?
  • På vilket sätt ska staten finansiera statlig arbetsmarknadspolitik som bedrivs av kommunerna?
  • Vad finansieras idag i form av statligt stöd till kommunerna?
  • Hur ska kommunernas insatser kunna följas upp och tillsyn utövas?

Här kan du läsa om FSS möte med Arbetsmarknadsutredningen i januari 2018.