Vad står på spel?

SOCIALTJÄNSTFORUM: Under Socialtjänstforum möts praktik och forskning, där samtliga deltagare deltar aktivt. Den 8–9 november 2017 är det dags igen för denna viktiga konferens som FSS är med och arrangerar. Temat är Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst.

Tillit liknas ibland vid samhällets grundfundament, vårt sammanhållande kitt. Varför förändras tillit över tid? Vad händer med samhälle, individ och välfärdssystem när tilliten utmanas? Vilka konsekvenser får detta för professionen?

Konferensen hålls 8–9 november 2017 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Göteborg.

Under Socialtjänstforum 2017 bjuds du in att vara med och diskutera ny forskning från ett flertal områden inom socialt arbete där tillit är centralt: migration, barn och unga, profession och funktionshinder. Dessutom tittar vi närmare på tillitens roll för stadens bostadsplanering och utvecklingen av social hållbarhet. Vi ställer oss också frågan om socialtjänstens tillit till de professionella har minskat?

Bland årets talare finns Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, Kerstin Svensson, professor i socialt arbete och Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap.

Läs mer om Socialtjänstforum 2017 och anmäl dig här.


FSS arrangerar Socialtjänstforum tillsammans med Forte, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, FoU i Väst/Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR), Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).