Vad gör oss lyckliga?

SOCIALCHEFSDAGARNA 2019: Den 25 till 27 september hålls Socialchefsdagarna 2019 i Umeå. Temat är Samklang och dissonans – att leda för en inkluderande samhällsutveckling.

Förutom storföreläsningar alla dagar erbjuder vi under två av dessa dagar även 27 seminarier. Ett av seminarierna, som många redan har anmält sig till, har följande rubrik.

Vad gör oss lyckliga?

Under det senaste decenniet har lyckoforskningen rönt allt större uppmärksamhet. Seminariet ger en introduktion till detta spännande forskningsfält och exempel på frågeställningar som kommer att beröras är: Vad är lycka? Hur kan man studera lycka? Vilken roll spelar ekonomiska, sociala och psykologiska faktorer för en persons lycka? Går det att förändra sin lyckonivå?

Seminarieledaren Filip Fors Connolly jobbar som forskningssamordnare vid Umeå universitet. Hans forskning är främst inriktad på subjektivt välbefinnande och vilka faktorer som förklarar människors livstillfredsställelse och välbefinnande. Vad gör oss lyckliga? hålls på torsdagen som seminarium nr 27 i block 4.

Idéer och exempel på nya grepp inom socialtjänsten

Om du vill höra få tips på nya grepp och idéer för att forma organisation och arbetssätt  är det seminarium 19 du ska välja:

I Gävle kommun har arbetssättet förändrats inom enheten för försörjningsstöd. Ändrad struktur för ledarskap, tydlig modell för att involvera och engagera personalen samt ett nära samarbete med IT har banat väg för utveckling inom såväl digitalisering som arbetssätt. I Botkyrka kommun vågar man vara allt utom lagom. Hela organisationen har setts över för att skapa förutsättningar för flexibilitet och förmåga att möta förändrade behov och efterfrågan i befolkningen. Den traditionella organisationen ersätts med ett helt nytt sätt att tänka och organisera sig utifrån de uppdrag som kommer till socialtjänsten.

Seminarieledare är Anna Beskow och Lars Clerksén från Gävle kommun, Marie Lundqvist, socialdirektör i Botkyrka kommun och Karin Magnusson, rådgivare offentlig sektor PwC. Idéer och exempel på nya grepp inom socialtjänsten hålls på torsdagen som seminarium 19 i block 3.

Varmt välkommen till Socialchefsdagarna 2019, önskar FSS och värdstaden Umeå!


Länkarna leder till Socialchefsdagarnas egen webb:

Här läser du presentationer av alla storföreläsare.

Är du nyfiken på de 27 seminarierna går du vidare här.

Gå direkt till ANMÄLAN.