Utveckla förebyggande välfärdstjänster i Israel

INTERNATIONELLT SAMARBETE: På den nyss avslutade europeiska socialchefskonferensen i Hamburg, träffade representanter från FSS styrelse en israelisk delegation från ministeriet för välfärd och sociala frågor. Bakgrunden till mötet är deras arbete med en strategisk plan för att utveckla förebyggande välfärdstjänster i Israel.

Graham Owen, längst till vänster, är FSS representant i ESN:s styrelse. Bredvid honom Dr. Keri Warshawsky, PhD, Director of External Relations, Myers-JDC-Brookdale Institute, Israel. Dr. Efrat Aflalo, DMD, Head, Health Education & Promotion Department, Israel Public Health Services. Ms. Iris Florentin, Deputy Director General, Israel Ministry of Welfare & Social Affairs. Ms. Anna Lerner Zacut, Director, Policy Planning Unit, Strategic and Economic Planning Administartion, Israel Ministry of Health. Dr. Sagit Arbel Alon, MD, Chief Medical Officer and Director of Health Services Division, Israel Ministry of Welfare & Social Affairs. Camilla Blomqvist, förvaltningsdirektör Göteborgs stad, Förvaltningen för funktionsstöd och ledamot FSS riksstyrelse. Monica Persson, socialdirektör Karlstad och ordförande FSS. Prof. Michael Hartal, MD, Executive Director, Myers-JDC-Brookdale Institute, Israel. Anders Fredriksson, enhetschef Nacka kommun och sekreterare FSS. Dr. Halad Elad, MD, Head, Community Medicine Division, Directorate of Medicine, Israel Ministry of Health.

Två ämnen som delegationen från Israel var intresserade av att utforska tillsammans med FSS är förebyggande tjänster inom hälsa och välfärd samt långsiktig strategisk planering av hälso- och välfärdstjänster mot bakgrund av lärdomar från covid-19.

Flera andra aspekter togs också upp: Den offentlig-privata mixen inom hälso- och sjukvård, tillsyn av verksamheter och flyktingars hälsa, välfärd och välbefinnande.

För att få hjälp med att utveckla förebyggande välfärdstjänster har ministeriet anlitat Myers-JDC-Brookdale Institute i Israel, ett tillämpat forskningsinstitut med inriktning på socialpolitik. Liksom FSS är institutet medlemsorganisation i European Social Network. De ska nu stödja delegationen i deras strävan att implementera en strategisk plan som är evidens- och kunskapsbaserad.

Under en dryg timme förde vi en givande dialog. I samtalet beskrev FSS bland annat de föreslagna ändringarna i socialtjänstlagen, där FSS anser att fokus på förebyggande arbete är en viktig del och behovet av adekvat finansiering avgörande.

Graham Owen
FSS representant i European Social Network