Utredningen Framtidens socialtjänst, februari 2020

På referensgruppsmötet i februari där FSS deltog avhandlades två frågor – värdegrund för äldre och hur utredningen ser på målgrupper och socialtjänstens uppdrag.

Värdegrund för äldre

Lina Blombergsson, som deltog för FSS räkning, framförde FSS hållning att en värdegrund i lagstiftning bör omfatta alla målgrupper utifrån jämlikhetsperspektivet, inte enbart en grupp.

Målgrupper och socialtjänstens uppdrag

FSS ser positivt på att stärka helhetssynen och vill se en lagstiftning som håller över tid utan att bli för fragmenterad. Det är bra att tydliggöra uppdraget på en mer generell nivå och att de individuella behoven i större utsträckning ska utgöra grunden för stöd och hjälp – detta är FSS utgångspunkt.

En ramlag ger ökade möjligheter att inkludera nya grupper utifrån hur samhället förändras. Lina Blombergsson lyfte dock upp att vi måste vara ödmjuka kring och förstå varför vi fått flera justeringar över tid. Syftet har många gånger varit ett sätt att stärka rätten till stöd för utsatta grupper. En ramlag leder till ökat kommunalt självstyre och kräver mogna politiker som tar ansvar för socialtjänstens område och att statusen för området stärks i många kommuner och jämställs med andra kommunala ansvarsområden såsom skolan.

Lina Blombergsson ställde också en fråga till utredningen hur detta påverkar Socialstyrelsens normerande roll i att ta fram allmänna råd och föreskrifter. Dessa kommer ofta till i och med att det har gjorts justeringar i socialtjänstlagen och har fungerat normerande och vägledande och kanske främjat jämlikhet.

– De flesta föreningar som deltog på mötet uttryckte oro över ett ökat kommunalt självstyre vilket de ser att ramlagen kommer att leda till. Många uttrycker att det redan idag råder stor ojämlikhet genom att individer och grupper bemöts mycket olika mellan olika kommuner. De bedömde att risken för detta kan komma att öka, säger Lina Blombergsson.


Lina Blombergsson är biträdande socialdirektör i Huddinge kommun och ledamot i FSS riksstyrelse.