Uppföljning av sociala dygnsvården för barn och unga

POLITIKER: Du som är ordförande i socialnämnd/arbetsutskott och som vill ge ditt perspektiv på vad som är viktigt att följa upp när det gäller placerade barn: Du kan nu bidra till att utveckla området genom att bli intervjuad av analytiker från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Kontakta i så fall

Kerstin Gunnarsson
Tel direkt: 08-690 41 34
e-post: kerstin.gunnarsson@vardanalys.se

Har du några frågor om projektet eller myndigheten kan du kontakta projektledaren:
Maria Branting
Tel direkt: 08-690 41 12
e-post: maria.branting@vardanalys.se

Som ett led i FSS strategiska arbete Stärkt stöd och skydd för barn och unga är vi en av representanterna i Myndigheten för vård- och omsorgsanalys referensgrupp inom projektet Systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga.

Projektet och syftar till att belysa vilka områden som följs upp på ett systematiskt och samlat sätt i dag, vilka områden som är viktiga att följa upp ur olika perspektiv, samt vad det finns för förutsättningar för att följa upp dessa områden i ett nationellt uppföljningssystem.