Två nya SBU-rapporter om äldre med demens

ÄLDRE MED DEMENS: Nu har SBU publicerat två nya rapporter om äldre som har demenssjukdom., dels om behandling av depression, dels om kognitiv träning.

Behandling av depression hos personer med demens – vad fungerar?

Kognitiv träning kan bromsa fortsatt kognitiv funktionsnedsättning för personer med mild till måttlig demenssjukdom. Förbättringarna verkar kunna kvarstå i mellan tre och tolv månader efter avslutad träning. Det finns inga kända negativa effekter av träningen.

Klicka här för att läsa rapporten

Kognitiv träning för personer med mild till måttlig demens

Icke-farmakologiska insatser var lika eller mer effektiva än läkemedelsbehandling för att minska symtom på depression hos personer med mild till måttlig depression och demenssjukdom. Elva insatser var mer effektiva, bland annat djurterapi, kognitiv stimulering och fysisk träning. För personer med allvarlig depression är det vetenskapliga stödet oklart.

Klicka här för att läsa rapporten