Tre av fyra fokusområden klara

ORDFÖRANDE HAR ORDET 25 NOVEMBER 2019: Novembermörkret är över oss. Tur att det snart är advent för då kan vi hjälpas åt att lysa upp i mörkret.

Att FSS kan påverka i viktiga socialpolitiska frågor på nationell nivå, är också något som lyser upp. FSS nyvalda styrelse är sammansatt av socialchefer från Haparanda till Malmö. Det finns goda förutsättningar för att du som FSS-medlem, oavsett var du bor i Sverige, kan vara med och påverka. Du vet väl att du när som helst kan kontakta oss på info@socialchefer.se eller genom att ta kontakt med någon av oss i styrelsen?

När vi i november hade vårt första heldagsmöte ägnade vi oss åt ett intensivt arbete med att mejsla ut de nya prioriterade områden som föreningen ska fokusera på den närmaste tiden. Vi är relativt klara över de tre första områdena av totalt fyra som FSS vill agera strategiskt i.

Läs klart texten om de strategiska områdena i Monica Perssons blogginlägg. Vilket fokusområde tycker du att vi borde ta upp på agendan? Skriv in det i en kommentar till blogginlägget.